מהם מנהגי האבלות של יהודי ספרד?

מנהגי האבלות של יהודי ספרד

לפנייה למוהל יש להשאיר פרטים

לכל עדה ביהדות יש מנהגי אבלות משלה. אלה נוצרו במהלך הזמן במקום בו הם ישבו, בטרם עלו לארץ ישראל. מדובר על מנהגי אבלות שמקורם ממסורות מקומיות, מסורות קהילתיות שהתפתחו במקום. הם דאגו להביא אותם לארץ. כך גם בקרב יהודי ספרד,

איזה מנהגי אבלות קיימים בקרב יהודי ספרד?

מנהגי האבלות של עדה, ובפרט של יהודי ספרד, מחולקים על פי תקופות זמן. יש את התקופה הראשונה מהפטירה עד הקבורה, לאחר מכן, בתקופת השבוע (השבעה), תקופת החודש (השלושים) וכן שנת האבל. בכל תקופה נהוג לבצע דברים מסוימים שקשורים לאבל ומטרתם גם להתאבל, להתעטף בכאב ובעצב וגם לכבד את המת, כמו למשל, בעת הנחת מצבה על קברו באמצעות חברת מנחם ביאזי מצבות, אשר תבליט את האובדן ותכבד את מי שהיה ומידת הגעגוע כלפיו.

חשוב להדגיש, לפני שמסבירים מה נהוג לעשות בכל תקופה, שאין זה אחיד אצל כולם. בין אם זה לפי העדה ולפי מה שמקובל גם במשפחה עצמה, אך מעבר לכך, הרי שזה גם על פי מידת הקרבה למת. יש הבדל אם מדובר בקרוב משפחה מדרגה ראשונה, קרוב משפחה מדרגה שנייה, חבר או מכר.

מה הם מנהגי האבלות?

  • סעודה – יש לבצע סעודה מיוחדת בתום הלוויה, כאשר המנהג הוא שהאבלים אינם עושים דבר, חבריהם ובני משפחותיהם משרתים אותם. הם מכינים את האוכל ומגישים אותו.
  • איסורי הנאה ומלאכה – בתקופת השבעה אסור ליהנות ואסור לעבוד בבית, קרי אסור לארח, אסור להכין אוכל או כל דבר אחר. כמובן שאסור גם ליהנות, זה כולל איסור איפור, תספורות, גילוח, רחיצת גוף, קיום יחסי אישות ועוד. יש משפחות בהן נהוג שהאבלים יושבים על כסאות נמוכים ואינם מתעניינים בחבריהם בתקופת האבלות.
  • שינה – בזמן השבעה בני המשפחה אמורים להיות ביחד ואף לישון בבית האבלים.
  • לבוש – בזמן השבעה יש ללבוש את הבגדים שלבשו בבית הקברות בעת הקריעה עד לתום השבוע ולא להחליף בגדים.
  • עלייה לקבר – בתום השבעה עולים לקבר במהלך היום, קוראים פסקי נחמה, פסוקי תהילים המורכבים משם הפרטי של הנפטר ואת המילה נשמה, ואז אפשר להחליף בגדים, להתקלח ולחזור אל שגרת החיים.

Like this article?

Share on facebook
Share on Facebook
Share on twitter
Share on Twitter
Share on linkedin
Share on Linkdin
Share on pinterest
Share on Pinterest

Leave a comment