זכויות דור שני לניצולי שואה – מה צריך לדעת

זכויות דור שני לניצולי שואה

לפנייה למוהל יש להשאיר פרטים

רבים מבני דור השואה כבר הלכו לעולמם, חלק מהם קיבלו במהלך השנים שילומים מגרמניה ואחרים לא קיבלו כלל.

שילומים ששולמו על ידי ממשלת גרמניה לאורך השנים

במקרים רבים התחשיבים הכספיים לא בוצעו באופן הנכון. בנוסף לכך ממשלת גרמניה אישרה כי מי שעבד בגטאות, תקופה זו נחשבת גם היא לתקופת עבודה ולכן בחישוב הזכאות לתשלומים סך השנים שעבד אותו אדם בפועל, הן רבות יותר.

קיימות גם תביעות אשר הוגשו על ידי ניצולים לביטוח הלאומי הגרמני והם קיבלו תשובה שלילית, כאשר למעשה הם היו אמורים לקבל קצבאות חודשיות של זקנה או שאירים.

האפשרות לקבלת כספים

כספים שהיו אמורים לקבל ניצולי שואה מממשלת גרמניה אך לא קיבלו אותם ובינתיים הניצולים הלכו לעולמם, הכספים הללו לא הלכו לאיבוד, כיוון שהם משויכים לדור השני של ניצולי השואה. עדיין קיימת אפשרות להגיש בקשות שונות לביטוח הלאומי הגרמני ולקבל כספים.

קראו גם: פיצויים לניצולי שואה מרומניה

אלו הפעולות אשר אפשר לבצע בהווה

  • בקשה להגדלת סך הקצבה החודשית עבור אדם המקבל בכל חודש קצבה בגובה מסוים אך עקב מצבו הבריאותי או הנפשי, מגיעה לו קצבה מוגדלת. הגשת ערעורים והתנגדויות על החלטות קודמות.
  • הגשת בקשה חוזרת לקבלת כספים על ידי עו"ד סיבר וויצקר, אף על פי שהתביעה נדחתה בעבר.
  • תביעה לקבלת כספים עבור התקופה בה ניצולי השואה הועסקו בגטו, הכספים מגיעים גם ליורשיהם.
  • אם הוגשה בקשה לקבלת כספים ועדיין לא התקבלו על כך תשובות, אפשר לפנות לגורמים הרלוונטיים ולבקש מהם לזרז את הטיפול בנושא חשוב זה.

 

כל נושא נבחן לגופו באופן מעמיק ביותר והמשרד עושה כל שניתן כדי שכל ניצול שואה או יורשיו יקבלו את מלוא הכספים המגיעים להם ממשלת גרמניה.

Like this article?

Share on facebook
Share on Facebook
Share on twitter
Share on Twitter
Share on linkedin
Share on Linkdin
Share on pinterest
Share on Pinterest

Leave a comment