קנאביס האם הוא ממכר?

קנאביס הוא שם של צמח. מצמח זה מפיקים סם אשר לו השפעות שונות על האדם שעושה בהם שימוש. בתחום מתבצעים מחקרים רבים שנועדו לבחון את ההשפעות של הסם הזה, לטוב ולמוטב. אמנם יש קושי מהותי בביצוע מחקרים אלו, מכיוון שרבים מהמשתמשים בקנאביס משלבים צריכה של מוצרים ממכרים אחרים, כמו סיגריות וכדומה. כך שקשה לשים את האצבע בצורה מדויקת על ההשלכות של צריכת הקנאביס.

לפנייה למוהל יש להשאיר פרטים

התמכרות לקנאביס

לצד ההשלכות השונות של קנאביס מציינים החוקרים כי יש השפעה ממכרת של עישון קנאביס. ואכן, אנשים שהתחילו לצרוך את הסם מוצאים את עצמם בתוך מעגל של התמכרות שלא קל לצאת ממנו. אבל יש לציין כי ההתמכרות לקנאביס נחשבת מתונה מעבר להתמכרות לאלכוהול או לסיגריות. כך שמבחינת רמת ההתמכרות לא מדובר על רמה קיצונית או מסוכנת.

התועלת של הקנאביס

אמנם במרבית מדינות העולם יש התנגדות חוקית לצריכה של סמים. העיסוק והמסחר בסמים מהווים עבירה חמורה על החוק, והעוברים על חוק זה עשויים לשלם מחיר יקר מאוד על כך. אבל בכל מה שקשור לקנאביס קיים דיון דינמי בין שני צדדים עיקריים. צד אחד הולך עם ראש בקיר לצד החוק, וחותר למנוע כל שימוש בסמים כל קנאביס. ואילו הצד השני רואה מול עיניו את התועלת הרבה שיש לסם הקנאביס לתרום לאנשים, והוא בהחלט ממליץ על שימוש חוקי בקנאביס.

כיצד נגמלים מצריכת קנאביס?

בין אם התועלת של הקנאביס עולה על הנזק – יש אנשים רבים שמגיעים למצב של התמכרות. הללו צורכים את הסם ללא סיבה רפואית ומאבדים את היכולת לקבל החלטות באופן רציונאלי. הקנאביס מנהל אותם ואת סדר היום שלהם, והם לא מצליחים לקחת את המושכות לידיים. אנשים אלו עשויים להזדקק לגמילה מקצועית ומלווה באנשי מקצוע. אלו יסייעו להם להיחלץ מההתמכרות ולהיגמל ממנה. מדובר על קבוצות גמילה שמתנהלות על ידי מאמנים מקצועיים. במהלך הגמילה עוברים המטופלים תהליך הדרגתי ועקבי שנועד להביא אותם למצב בו הם מאבדים את התלות בקנאביס, והם לומדים לשלוט על הדחפים הפנימיים ועל הרצון לצרוך שוב את הסם הממכר. מידע נוסף על מרכז הגמילה ניתן למצוא באתר https://www.goldcenter.org.il/.

Like this article?

Share on facebook
Share on Facebook
Share on twitter
Share on Twitter
Share on linkedin
Share on Linkdin
Share on pinterest
Share on Pinterest

Leave a comment